منواصلی

فيزيوتراپي

مسئول واحد : مصطفي پرآور

واحد فيزيوتراپي اين بيمارستان در طبقه سوم واقع شده و از سال 85 آغاز بكار كرده است.

خدمات قابل ارائه : اين واحد شامل چند كابين الكتروتراپي است و يك سالن تمرين نيز دارد كه با فريم و ملزومات مربوطه ،خاص تمرين درماني است . از ديگر خدمات قابل ارائه مي توان به ليزر درماني يا دستگاه تحريك الكتريكي، اولتراسوند ،اينوارد ،اولتراويوله ، ماساژور، دستگاه هاي كشش درماني كمر و گردن و... اشاره داشت .

نحوه پذيرش : پذيرش بيمار بر اساس نسخه ارجاعي پزشكان متخصص صورت مي گيرد .فاصله زماني ويزيت بيمار توسط پزشك و زمان اولين جلسه درماني بيمار در اين واحد كمتر از 10 روز خواهد بود.

ساعات كاري : همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 9 الي 17 روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 13 مي باشد

بيمه هاي طرف قرارداد : با سه بيمه گر اصلي خدمات درماني، تأمين اجتماعي و ارتش طرف قرارداد مي باشد و كليه هزينه هاي قابل پرداخت بيمار توسط منشي محاسبه و در اولين جلسه به بيمار ابلاغ مي گردد.

شماره تماس : داخلي 206