منواصلی

واحد شنوایی سنجي

 مسئول واحد: مهرنوش رستمي

واحد شنوایی شناسی در حال حاضر با دو کارشناس شنوایی سنجي  در حال فعالیت می باشد. این واحد در طبقه  4ساختمان بیمارستان واقع است .

     در این واحد خدمات زیر به مراجعان ارائه می شود.

  • ·         آزمون ادیومتری کامل(PTA,SRT,SDS)
  • ·         آزمون تمپانومتری و اکوستیک رفلکس (Tympanometry,AR)
  • ·         آزمون OAE
  • ·         آزمون ارزیابی شیپور استاش ETF
  • ·         آزمون ارزیابی وزوز
  • ·         آزمونهای تکمیلی (TD,ABLB,SISI)
  • ·          ارزيابي شنوايي شامل اديومتري سمپتانومتري
  • ·         مشاوره و تجويز سمعك
  • ·         ساخت قالب هاي ضد آب و ضد صوت

 پذیرش بیماران همه روزه  به جز ايام تعطيل ساعت   12.30 – 9.30  انجام می گیرد.

نحوه پذیرش بیماران:

با درخواست پزشک بصورت آزاد یا با دفترچه بیمه به شرطی که دو برگ مخصوص پزشک و داروخانه مهر و امضا داشته باشد.

تلفن تماس : داخلي 218