منواصلی

بخش اتاق عمل

رئیس بخش : دكتر محمد حافظي                                       

سرپرستار بخش : آرزو قربانی                                                                      

این بخش در طبقه اول  ساختمان واقع شده است که شامل اتاق عمل،ریکاوری،انبار تجهیزات،اتاق مخصوص کمد های وسایل استریل،واشینگ،اتاق رختکن پرسنل خانم و آقا و اتاق رست می باشد.

کلیه جراحیهای عمومی و ترمیمی . زنان و زایمان سزارین  . ارتوپدی . ارورلوزی . گوش و حلق و بینی و...........در این  بخش انجام می شود.

تلفن  : داخلی  146

ريكاوري : داخلي 160