منواصلی

مدير عامل

دكتر محمد مهدي شجري

-مدير عامل و عضو هيئت مديره بيمارستان

-متخصص گوش و حلق و بيني 

 

 

  • ·پيام مديرعامل

     رضايت بيماران مهمترين اولويت مديريتي اين مركز است شايسته است كاركنان تمام واحدها با ادب ، احترام و تواضع در          هر زمينه اعم از ارتباطات شخصي و تخصصي مطلوب ترين شيوه ممكن را اعمال نمايند.

     بيمارستان اقبال مفتخر  است كه با بهره مندي از پزشكان مجرب و كاركنان ماهر گامي مؤثر در ارائه خدمات نوين                      تشخيصي درماني و مراقبتي به بيماران گام بر مي دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        دكتر محمد مهدی شجری   

                                                                                                                    مدير عامل بيمارستان