واحد فن آوری اطلاعات

 

مسئول واحد : اميرحسين پترامي

 

این واحد که در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه  سوم واقع می باشد :

 

وظایف در حوزه سخت افزاری:

1-      بررسی کارشناسی علت نیاز خرید تجهیزات رایانه ای و تایید ویا عدم تایید نیاز

2-      نصب سیستم عامل ها و آنتی ویروس بر روی رایانه های موجود در واحد

3-      تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع عیوب

4-      نظارت بر فرایند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند به شرکت های مربوطه

5-      نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات سخت افزاری و شبکه

6-      راه اندازی کامپیوترهای جدید و ارتقاء سیستمها

7-      عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای سیستم های کامپیوتری

8-      حفظ و پشتیبانی از شبکه

وظایف در حوزه نرم افزاری:

1-      نصب و نگهداری کلیه نرم افزارها بر حسب نیاز واحدهای مختلف

2-      به روز رسانی نرم افزاری کامپیوترهای مجموعه

3-      پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات نرم افزاری و بهبود سیستم

4-      آشنایی فنی با نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه

5-      تهیه گزارش از فعالیتها ،پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

6-      مشارکت در برنامه نویسی های لازم برای مسائل رایانه ای واحدها

7-      نظارت بر تهیه گزارش های HIS و ارسال آنها

8-      نظارت بر فعالیت های شرکت پیمانکار

 

تلفن تماس: داخلي 202