خدمات بیمارستان

 

مسئول خدمات: فرشید زندی

 

این واحد که در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه 4 واقع می باشد در حال حاضربه ارائه خدمات زیر می پردازد:

 

1-نظافت و ضد عفونی کردن کلیه قسمت ها و بخشها و دور اطراف بیمارستان

2 -  شستشو و نظافت و ضد عفونی کردن کلیه سرویس های بهداشتی

3 – جارو زدن و تی کشیدن کلیه کف ها  و راهرو ها و پله ها و آسانسور ها و ورودی ها و محوطه بیمارستان

4 – شستن و تمیز کردن کرکره ها وشیشه وپنجره ها و در ها و چهار چوب پنجره ها و در ها و دیوار ها

5 – شستن و تمیز کردن فن ها و یخچا ل ها ، کمد ها ، ترالی ها ، تخت خواب بیمار ، آبسرد کن ها و جای لامپ ها

6 – حمل بار ومحموله از انبار ها ی عمومی و داروئی و لوازم پزشکی به بخش ها و قسمت های نیازمند

7 – جمع کردن و تفکیک زباله ها ی عفونی و غیر عفونی و انتقال زباله ها در 3 نوبت به مرکز امحاء زبا له ها

8 – تمیز کردن روزانه قسمت های اداری و مالی و پشتیبانی

9 – گزارش دادن خرابی ها و نقایص پیش آمده در ساختمان به دفتر خدمات

10 – خاموش کردن چراغ های روشن اضافی و توجه به شیرهای آب سرویس های بهداشتی و رو شو ئی ها و حمام ها

11-  رعایت اصول مربوط  به طب کار و ایمنی های مربوطه

 

تلفن تماس: داخلي 222